Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phản ứng hóa học sau:    (1) (NH4)2

Cho các phản ứng hóa học sau:    (1) (NH4)2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng hóa học sau:   

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2  →           

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2       →         

(3) Na2SO4 + BaCl2  →               

(4) H2SO4 + BaSO3      →                      

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →        

(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2       →  

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đầu tiên tất cả các chất ở 6 ý ban đầu đều tồn tại dưới dạng dung dịch nên để có phương trình ion thu gọn, chất sản phẩm tạo thành phải ít nhất có kết tủa, hoặc khí, hoặc chất điện ly yếu.

Xét 6 phương trình phản ứng, dễ thấy sản phẩm ở đây chắc chắn có kết tủa BaSO4, do đó ta chú ý tới những phản ứng này.

Xét phàn ứng 1, 2, 3, 6 đều tạo ra BaSO4 và không tạo thêm gì nữa.

Phản ứng số 4, 5 không thỏa mãn vì có tạo thêm khí

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn