Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau: (1)   Cu + H2SO4 </su

Cho các phản ứng sau: (1)   Cu + H2SO4 </su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau:

(1)   Cu + H2SO4 đặc, nguội →

(2)   Cu(OH)2  + glucozơ →

(3)   Gly-Gly-Gly + CuOH)2/NaOH →

(4)   Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl →

(5)   Cu + HNO3 đặc, nguội →

(6)   Axit axetic + NaOH →

(7)   AgNO3 + FeCl3

(8)   Al + Cr2(SO4)3

Số phản ứng xảy ra ở điều kiện thường là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tất cả các phản ứng

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn