Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phản ứng sau: (1) MnO2 + HCl (2) Cu<sub

Cho các phản ứng sau: (1) MnO2 + HCl (2) Cu<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau:

(1) MnO2 + HCl

(2) Cu2O + H2SO4 loãng

(3) PbO2 + HCl

(4) NH3 + O2 (xúc tác Pt, nhiệt độ cao)

(5) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C (lò điện, nhiệt độ cao)

(6) Cu2O + Cu2S

(7) SiO2 + C  

(8) Mg + SO2

(9) K2MnO4 + H2O

(10) Điện phân có màng ngăn dung dịch CaCl2

(11) HClO3 + HCl →

(12) CaOCl2 + CO2

(13) Nhiệt phân muối (NH4)2Cr2O7

(14) P + NH4ClO4

(15) NaI + H2SO4 (đặc)

(16) CuSO4 + KI

(17) NH4NO3

Số phản ứng thu được đơn chất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn