Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phản ứng sau : (1)  X + 2NaOH  2Y + H2O 

Cho các phản ứng sau : (1)  X + 2NaOH  2Y + H2O 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau :

(1)  X + 2NaOH  2Y + H2O  (2) Y + HClloãng → Z + NaCl

Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C6H10O5. Khi cho 0,1 mol Z tác dụng với Na (dư) thì số mol H2 thu được là :

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X: HO-C2H4-COO-C2H4-COOH

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn