Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau : (a) X +O<sub>2</sub> -> Y          (

Cho các phản ứng sau : (a) X +O<sub>2</sub> -> Y          (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau :

(a) X +O2 -> Y          (b) Z + H2O -> G

(c) Z + Y -> T            (d) T + H2O -> Y + G

Biết X,Y,Z,T,G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa ; G có 2 nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng oxi trong T là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Từ (c) và (d) => có thể T là este của HCOOH (các chất đều phản ứng với AgNO3)

=> G là andehit => Z sẽ là akin có nối ba đầu mạch ; Y là HCOOH

Mà G chỉ có 2C => CH3CHO => Z là C2H2

=> X là HCHO

=> T là HCOOCH = CH2 => %mO(T) = 44,44%

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn