Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau : (a)Sn +HCl(loãng)→                  

Cho các phản ứng sau : (a)Sn +HCl(loãng)→                  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau :
(a)Sn +HCl(loãng)→                                 (b)FeS + H2SO4(loãng)→
(c)MnO2 + HCl(đặc)overset{t^{0}}{rightarrow}                                (d) Cu + H2SO4(đặc)overset{t^{0}}{rightarrow}
(e) Al + H2SO4(loãng)→                                 (g) FeSO4 + KMnO4 +H2SO4→
Số phản ứng mà H+ đóng vai trò  oxi hóa là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phản ứng trong đó 2   →                (kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa tác dụng với dung dịch H+ ) thoả mãn, gồm (a) và (e) => đáp án đúng là D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn