Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phản ứng sau:    H2S  +  O2 (

Cho các phản ứng sau:    H2S  +  O2 (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau:

   H2S  +  O2 (t0)->  khí X  +  …    NH4NO2 (t0) ->  khí Y  +  …

   CaCO3  +  HCl -> khí Z  +  …

Các khí X, Y, Z lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn