Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau : X<sub>1</sub> + H<

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau : X<sub>1</sub> + H<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :

X1 + H2O  overset{dpcmn}{rightarrow}  X2 + X3 + H2↑;

X2 + X4 → BaCO3 ↓ + K2CO3 + H2O.

Chất X2, X4 lần lượt là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn