Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (1) Cr không tác dụng với dung

Cho các phát biểu sau: (1) Cr không tác dụng với dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

(2) CrO3 là oxit lưỡng tính.

(3) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4 có tính oxi hóa mạnh.

(4) Ở nhiệt độ cao, Cr tác dụng với dung dịch HCl và Cr tác dụng với Cl2 đều tạo thành CrCl2.

(5) Cr(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Crom là kim loại có tính khử yếu hơn sắt. 

Số phát biểu sai là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2) Sai. Vì : CrO3 là oxit axit

(4) Sai. Vì : Cr + Cl2 tạo CrCl3.

(6) Sai. Cr có tính khử mạnh hơn Fe.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn