Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau: (1) Đốt cháy ancol no mạch hở thu đư

Cho các phát biểu sau: (1) Đốt cháy ancol no mạch hở thu đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Đốt cháy ancol no mạch hở thu được số mol nước lớn hơn số mol CO2.

(2) Ở điều kiện thường, glyxerol hòa tan được Cu(OH)2 cho phức tan màu tím.

(3) Oxi hóa ancol bậc I bằng đồng oxit thu được anđehit hoặc xeton.

(4) Tách nước từ ancol etylic (xt: H2SO4 đặc, 1800C) thu được etilen.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn