Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau: (1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn a

Cho các phát biểu sau: (1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.

(2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(3) Etanal ít tan trong nước.

(4) Etanal có thể được điều chế từ axetilen.

Những phát biểu không đúng là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ý 1 sai, axit có nguyên tử H linh động; andehit không có H linh động=> nhiệt độ sôi của axit cao hơn

ý 3 sai vì etanal tan trong nước

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn