Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau:      (1) Glucozơ, fructozơ và mantoz

Cho các phát biểu sau:      (1) Glucozơ, fructozơ và mantoz

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

     (1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

     (2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xemlulozơ đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.

     (3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

     (4) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.

Phát biểu đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn