Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau : (1) Phenol tan vô hạn trong nước ở

Cho các phát biểu sau : (1) Phenol tan vô hạn trong nước ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau :

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol

(4) Phenol tan tốt trong etanol

(5) Phenol làm quí tím hóa đỏ

(6) Phenol phản ứng được với Brom ở điều kiện thường

Có bao nhiêu phát biểu đúng :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn