Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (1) Tận dụng tối đa nguồn sống của m

Cho các phát biểu sau: (1) Tận dụng tối đa nguồn sống của m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(1) Tận dụng tối đa nguồn sống của môi trường.                  (2) Giảm sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần xã.

(3) Do đặc điểm thích nghi của các loài có sự khác nhau.       (4) Chỉ xảy ra ở môi trường trên cạn.

Có bao nhiêu phát biểu đúng với sự phân tầng trong quần xã sinh vật?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các phát biểu đúng với sự phân tầng là 1, 2, 3

Sự phân tầng có cả ở môi trường trên cạn và môi trường dưới nước

Đáp án B

4 sai vì sự phân tầng còn có thể xảy ra cả ở dưới nước : tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn