Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau:  (1) Trong các phân tử amin, nhất th

Cho các phát biểu sau:  (1) Trong các phân tử amin, nhất th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

 (1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ.

 (2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.

 (3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit.

 (4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị của nitơ là IV.

 (5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom.

Những phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2) Sai. Vì chỉ có : metylamin , etylamin , dimetylamin , trimetylamin là ở thể khí.

(3) Sai. Vì trong đipeptit chỉ có 1 liên kết peptit.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn