Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau: a) Các ankin-1 có từ 3 nguyên tử C t

Cho các phát biểu sau: a) Các ankin-1 có từ 3 nguyên tử C t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

a) Các ankin-1 có từ 3 nguyên tử C trở lên chỉ tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol 1 : 1.

b) Các anken đều mất màu nước brom.

c) Buta-1,3-dien là ankadien liên hợp đơn giản nhất.

d) Benzen không tham gia phản ứng cộng với clo.

e) Trùng hợp 2-metylbuta-1,3-dien thu được cao su buna.

f) Axetilen tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime.

Số phát biểu sai là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn