Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (a) Các tiểu phân Ar, K<sup>+</sup>

Cho các phát biểu sau: (a) Các tiểu phân Ar, K<sup>+</sup>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Các tiểu phân Ar, K+ , Cl- đều có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.

(b) Trong nguyên tử, số proton luôn bằng số nơtron.

(c) Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số khối.

(d) Bán kính của cation nhỏ hơn bán kính của nguyên tử tương ứng.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chỉ có phát biểu (d)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn