Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (a)     Thép là hợp kim của sắt chứa

Cho các phát biểu sau: (a)     Thép là hợp kim của sắt chứa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a)     Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

(b)     Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

(c)     Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.

(d)     Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.

(e)    Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

         (a) Lượng Cacbon trong thép < 2%

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) đúng

(e) đúng

Cho các phát biểu sau:

(a)     Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượngcacbon.

(b)     Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệtnhôm.

(c)     Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu củanước.

(d)     Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bịvỡ.

(e)    Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịchkiềm.

Số phát biểu đúng là

A.2.                                      B. 3.                                       C.4.                                      D.5.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn