Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau tìm phát biểu đúng Khi môi trường

Cho các phát biểu sau tìm phát biểu đúng Khi môi trường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau: tìm phát biểu đúng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A sai, đột biến ở gen cấu trúc Z không ảnh hưởng tới khả năng phiên mã của gen Z,Y,A

B sai, ADN ligaza tác động lên cả 2 mạch mới

 

C sai, mã di truyền được đọc theo chiều 5’ → 3’

D đúng.

Chọn D

Ý kiến của bạn