Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Các phát biểu sau1 Trong mối quan hệ cộng sinh và q

Cho Các phát biểu sau1 Trong mối quan hệ cộng sinh và q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho Các phát biểu sau:

(1) Trong mối quan hệ cộng sinh và quan hệ hợp tác, tất cả các loài tham gia đều có lợi.

(2) Quan hệ hỗ trợ gồm quan hệ cộng sinh, hội sinh và kí sinh.

(3) Mối quan hệ giữa cây thân gỗ và cây tầm gửi sống bám lên cây thân gỗ là quan hệ hội sinh.

(4) Trong mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi, sự biến động số lượng con mồi và vật ăn thịt có liên quan chặt chẽ nhau.

Có bao nhiêu phát biểu đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(1) đúng.

(2) sai, kí sinh thuộc nhóm đối kháng

(3) sai, đây là mối quan hệ vật chủ - kí sinh.

(4) đúng.

Chọn B

Ý kiến của bạn