Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây

Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây

Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lại trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

8:4:4:2:2:1:1:1:1 = (1:2:1)*(1:4:1)

1:2:1 ứng với phép lai mỗi bên cho 2 loại giao tử với tỉ lệ ½

ó phép lai Aaaa x Aaaa hoặc Aaaa x AAAa hoặc AAAa x AAAa

1:4:1 => phép lai BBbb x bbbb hoặc BBbb x BBBB

Vậy có 2 phép lai thỏa mãn là (2) và (5)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn