Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phương án sau : 1 – Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều

Cho các phương án sau : 1 – Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương án sau :

1 – Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ

2- Dung hợp tế bào trần khác nhau

3- Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo  ra F1

4-Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa các dòng thuần đơn bội

Các phương án tạo ra dòng thuần ở thực vật là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các phương pháp tạo ra dòng thuần ở thực vật là 1 và 4

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn