Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phương pháp sau: 1.  Lai các dòng thuần có kiểu gen

Cho các phương pháp sau: 1.  Lai các dòng thuần có kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương pháp sau:

1.  Lai các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.           

2.  Gây đột biến rồi chọn lọc.

3.  Cấy truyền phôi.        

4.  Lai tế bào sinh dưỡng.

5.  Nhân bản vô tính ở động vật.                     

6.  Tạo giống sinh vật biến đổi gen.

Trong các phương pháp kể trên có mấy phương pháp tạo giống mới?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các phương pháp tạo giống mới: 1,2,4,6

Cấy truyền phôi và nhân bản vô tính đều tạo các cá thể có kiểu gen giống nhau nên không tạo được giống mới

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn