Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phương pháp sau: (1)    Tự thụ phấn bắt buộc qua nh

Cho các phương pháp sau: (1)    Tự thụ phấn bắt buộc qua nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương pháp sau:

(1)    Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

(2)    Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3)    Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

(4)    Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.

(5)    Lai xa giữa 2 loài được F1, sau đó gây đột biến đa bội hóa F1 tạo thể song nhị bội.

Trong các phương pháp trên, có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra đời con có kiểu gen khác với bố mẹ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong các phương pháp trên, các phương pháp có thể tạo ra đời con khác bố mẹ là 1, 2, 3,  4, 5

1-    Nếu bố mẹ dị hợ tử tự thụ sinh ra  thế hệ con thuần chủng

4.Nếu bố mẹ dị hợp nuôi cấy hạt phấn thì tạo ra các dòng đơn bội có kiểu gen giống bố mẹ

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn