Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau (các phản ứng đều

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau (các phản ứng đều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau (các phản ứng đều ở điều kiện và xúc tác thích hợp):

X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O

X2 + CuO → X3 + Cu + H2O

X3 + 4AgNO3 + 6NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + NH4NO3

X1 + 2NaOH → X4 + 2Na2CO3

2X4 → X5 + 3H2

Phát biểu nào sau đây là sai


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X : HOOC-CH2-COOCH3

X1 : NaOOC-CH2-COONa

X2 : CH3OH

X3 : HCHO

X4 : CH4

X5 : C2H2

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn