Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các quần thể có thành phần kiểu gen như sau: 1. P = 16%A

Cho các quần thể có thành phần kiểu gen như sau: 1. P = 16%A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các quần thể có thành phần kiểu gen như sau: 1. P = 16%AA + 48%Aa + 36%aa.

2. P = 25%AA + 50%aa + 25%Aa

3. P = 100%AA. 

4. P = 50%AA + 50%aa.

5. P = 100%Aa.

6. P=100% aa.

Trong số quần thể trên, các quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền về gen đang xét là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi x,y,z là tỷ lệ tương ứng của các kiểu gen AA, Aa, aa

Các quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền phải thỏa mãn 

Vậy các quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là: 1,3,6

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn