Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các so sánh sau: a) Liên kết hidro giữa các phân tử axi

Cho các so sánh sau: a) Liên kết hidro giữa các phân tử axi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các so sánh sau:

a) Liên kết hidro giữa các phân tử axit cacboxylic bền hơn so với ancol.

b) Metyl amin có tính bazo mạnh hơn amoniac.

c) HCOOH có tính axit mạnh hơn CH3COOH.

d) Nước cất có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.

e) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol.

Số so sánh đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn