Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các số thực dương a, b thỏa mãn (a ne 1;,b ne 1). Đ

Cho các số thực dương a, b thỏa mãn (a ne 1;,b ne 1). Đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các số thực dương a, b thỏa mãn (a ne 1;,b ne 1). Điều kiện nào sau đây cho biết ({log _a}b > 0?)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

TH1: 0 < a 0 Rightarrow b < {a^0} = 1 Rightarrow left{ matrix{  0 < a < 1 hfill cr   b 0)

TH2: a > 1 thì ({log _a}b > 0 Rightarrow b > {a^0} = 1 Rightarrow left{ matrix{  a > 1 hfill cr   b > 1 hfill cr}  right. Rightarrow left( {a - 1} right)left( {b - 1} right) > 0)

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn