Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau: 1. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son

Cho các sự kiện sau: 1. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

1. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son

2. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa Pari

3. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V

4. Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925)

2. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa Pari (1921)

3. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924)

4. Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản (25-12-1920)

Chọn đáp án: B (4,2,3,1)

Ý kiến của bạn