Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau 1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều k

Cho các sự kiện sau 1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau

1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam

3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (15/8/1945)

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam (1940)

3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương (9/3/1945)

=> Đáp án: C. 2,3,1

Ý kiến của bạn