Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau 1. Nhật nhảy vào Đông Dương 2. Nguyễn

Cho các sự kiện sau 1. Nhật nhảy vào Đông Dương 2. Nguyễn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau

1. Nhật nhảy vào Đông Dương

2. Nguyễn Ái Quốc về nước sau 30 năm xa Tổ Quốc

3. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI

4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo thứ tự thời gian


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. Nhật nhảy vào Đông Dương (1940)

2. Nguyễn Ái Quốc về nước sau 30 năm xa Tổ Quốc (28/1/1941)

3. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI (11/1939)

4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (01/09/1939)

=> D. 4,3,1,2

Ý kiến của bạn