Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau: (1) Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập. (2

Cho các sự kiện sau: (1) Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập. (2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

(1) Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập.

(2) Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

(3) Nước Cộng hòa Cuba ra đời.

          Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập. (26/1/1950)

(2) Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. (1/10/1949)

(3) Nước Cộng hòa Cuba ra đời. (1/1/1959)

          => Đáp án: A. (2), (1), (3).

Ý kiến của bạn