Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau: 1-phiên mã;  2 - gắn ribôxôm vào mARN

Cho các sự kiện sau: 1-phiên mã;  2 - gắn ribôxôm vào mARN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

1-phiên mã; 

2 - gắn ribôxôm vào mARN; 

3- cắt các intron ra khỏi ARN; 

4- gắn ARN pôlymeaza vào ADN;

1-   chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại; 

2-   Cắt axit amin mở đầu khỏi chuỗi pôlypeptit.

Trình tự đúng diễn ra trong tế bào nhân sơ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trình tự đúng là 4- 1- 2- 6- 5

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn