Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

cho các sự kiện sau: 1. Sáu nước Tây Âu thành lập “Cộng đồn

cho các sự kiện sau: 1. Sáu nước Tây Âu thành lập “Cộng đồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

cho các sự kiện sau:

1. Sáu nước Tây Âu thành lập “Cộng đồng than thép Châu Âu”

2. Thành lập “Cộng đồng châu Âu” (EC)

3. Thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế Châu Âu”

4. Hãy sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự thời gian


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn