Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau: (1) Thành lập Đảng lập hiến. (2) Thàn

Cho các sự kiện sau: (1) Thành lập Đảng lập hiến. (2) Thàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

(1) Thành lập Đảng lập hiến.

(2) Thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.

(3) Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

          Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Thành lập Đảng Lập hiến. (1923)

(2) Thành lập Việt Nam Quốc dân đảng. (25/12/1927)

(3) Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. (6/1925)

Chọn đáp án : C (1,3,2)

Ý kiến của bạn