Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các thành tựu : 1. Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất i

Cho các thành tựu : 1. Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thành tựu :

1. Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người.   

2. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.  

 3. Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.   

4. Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.

Những thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật di truyền là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thành tựu đạt được do áp dụng :

1. Kĩ thuật di truyền

2. Gây đột biến

3. Kỹ thuật di truyền

4. Gây đột biến

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn