Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thành tựu sau: (1)  Tạo giống cà chua có gen làm ch

Cho các thành tựu sau: (1)  Tạo giống cà chua có gen làm ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thành tựu sau:

(1)  Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

(2)  Tạo giống dâu tằm tứ bội.

(3)  Tạo giống lúa "gạo vàng” cỏ khả năng tổng hợp -carôten trong hạt.

(4)  Tạo giống dưa hấu đa bội.

(5)  Tạo giống cây trồng song nhị bội hữu thụ

Có bao nhiêu thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(1), (2)( 4)

-Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

- Tạo giống dâu tằm tứ bội, dưa hấu đa bội bằng đột biến NST 

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn