Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thí nghiệm sau: (1) Điện phân dung dịch CuSO<s

Cho các thí nghiệm sau: (1) Điện phân dung dịch CuSO<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Điện phân dung dịch CuSO4.

(2) Cho Al vào dung dịch H2SO4 loãng nguội.

(3) Cho PbS vào dung dịch HCl.

(4) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.

(5) Đun nóng hỗn hợp gồm C và Fe3O4.

Số thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) CuSO4 + H2O -> Cu + ½ O2 + H2SO4

(2) 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

(5) 2C + 3Fe3O4 -> 9Fe + 2CO2

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn