Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các thí nghiệm sau: (1) cho etanol tác dụng với Na kim

Cho các thí nghiệm sau: (1) cho etanol tác dụng với Na kim

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thí nghiệm sau:

(1) cho etanol tác dụng với Na kim loại

(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói

(3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2

(4) cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác

Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bao gồm các thí nghiệm : (1), (3), (4).

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn