Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các thí nghiệm sau:  1.  Sục Cl2 vào dung dị

Cho các thí nghiệm sau:  1.  Sục Cl2 vào dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thí nghiệm sau: 

1.  Sục Cl2 vào dung dịch NaOH.  

2.  Sục CO2 vào dung dịch cloruavôi. 

3.  Sục O3 vào dung dịch KI.  

4.  Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2

5.  Cho Cu vào dung dịch FeCl3.  

6.  Cho dung dịch H2SO4 đặc nóng vào NaBr tinh thể. 

Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các trường hợp : 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn