Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho các thông tin sau: (1) Điều chỉnh số lượng cá thể của

 Cho các thông tin sau: (1) Điều chỉnh số lượng cá thể của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho các thông tin sau:

(1) Điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

(2) Giảm bớt tính chất căng thẳng của sự cạnh tranh.

(3) Tăng khả năng sử dụng nguồn sống từ môi trường.

(4) Tìm nguồn sống mới phù hợp với từng cá thể.

Những thông tin nói về ý nghĩa của sự nhập cư hoặc di cư của những cá thể cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thông tin nói về ý nghĩa của sự nhập cư hoặc di cư là : (1), (2), (3).

Đáp án A

4 sai, như cầu của từng cá thể có thể không cần đến sự di cư mà có thể tím thấy ngay trong môi trường cũ

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn