Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin sau: (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở tro

Cho các thông tin sau: (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau:

(1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.

(2) Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN.

(3) Không làm thay đổi thành phần, số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(4) Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.

(5) Làm xuất hiện các gen mới trong quần thể.

Số đặc điểm về đột biến lệch bội là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm về đột biến lệch bội là 1, 3,

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn