Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin sau: 1. Sự phiên mã diễn ra trong nhân tế

Cho các thông tin sau: 1. Sự phiên mã diễn ra trong nhân tế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau: 1. Sự phiên mã diễn ra trong nhân tế bào.

2. Sự phiên mã diễn ra ở tế bào chất.

3. Phân tử mARN tạo ra không chứa các đoạn intron.

4. Phân tử mARN mới tạo ra có chứa các đoạn intron.

5. Axit amin mở đầu là mêtiônin.

6. Axit amin mở đầu là foocmin mêtiônin.

Đặc điểm của quá trình phiên mã và dịch mã ở vi khuẩn là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phiên mã và dịch mã của vi khuẩn chứa các đặc điểm sau 2,3,6 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn