Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin nói về quá trì

Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin nói về quá trì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực?

(1)   Xảy ra trong tế bào chất

(2)   Cần axit deoxiribonucleic trực tiếp làm khuôn.

(3)   Cần ATP và các axit amin tự do

(4)   Xảy ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các thông tin nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực là (1) (3) (4)

Đáp án C

Câu (2) sai, khuôn trực tiếp của dịch mã là mARN

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn