Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các thông tin về đột biến sau đây: (1) Xảy ra ở cấp độ

Cho các thông tin về đột biến sau đây: (1) Xảy ra ở cấp độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin về đột biến sau đây:

(1) Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch; 

(2) Làm thay đổi số lượng gen trên NST; 

(3) Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN;  

(4) Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể;

Các thông tin nói về đột biến gen là:  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 và 4 là đặc điểm của đột biến gen

Đáp án A .

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn