Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin về đột biến sau đây: 1- Xảy ra ở cấp độ p

Cho các thông tin về đột biến sau đây: 1- Xảy ra ở cấp độ p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin về đột biến sau đây:

1- Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch

2- Làm thay đổi số lượng gen trên NST

3- Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN

4- Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể

Các thông tin nói về đột biến gen là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các thông tin nói về đột biến gen là 1, 4

Đáp án C

Đột biến gen không làm thay đổi số lượng gen trên NST, và không làm thay đổi số lượng phân tử ADN. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn