Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin về hóa thạch: (1)Loài cá Phổi có hình dạn

Cho các thông tin về hóa thạch: (1)Loài cá Phổi có hình dạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin về hóa thạch:

(1)Loài cá Phổi có hình dạng gần như không thay đổi trong suốt hàng triệu năm tiến hóa nên chúng được xem như là “hóa thạch sống”.

(2) Từ hóa thạch, người ta có thể biết được lịch sử xuất hiện, phát triển và diệt vong của các loài.

(3) Hóa thạch là dẫn liệu giúp nghiên cứu lịch sử vỏ quả đất.

(4) Hóa thạch là bằng chứng gián tiếp cho ta thấy mối quan hệ tiến hóa giữa các loài.Các thông tin đúng về hóa thạch là: . 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý (4) Sai vì: Hóa thạch là bằng chứng trực tiếp. Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn