Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các trường hợp sau: 1. Gen tạo ra sau tái bản ADN bị mấ

Cho các trường hợp sau: 1. Gen tạo ra sau tái bản ADN bị mấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các trường hợp sau:

1. Gen tạo ra sau tái bản ADN bị mất 1 cặp nuclêôtit;   

2. Gen tạo ra sau tái bản ADN bị thay thế ở 1 cặp nuclêôtit;                                         

3. mARN tạo ra sau phiên mã bị mất 1 nuclêôtit;                

4. mARN tạo ra sau phiên mã bị thay thế 1 nuclêôtit;          

5. Chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị mất 1 axit amin;

6. Chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị thay thế 1 axit amin.

Có bao nhiêu trường hợp được xếp vào đột biến gen?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cá trường hợp là đột biến gen: 1,2

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen và phân tử ADN

Các đột biến phát sinh là sản phẩm mARN hoặc protein bị đột biến thì có thể phát sinh tỏng quá trình phiên mã dịch mã mà không nhất thiết phải là đột biến gen

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn