Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các ứng dụng:  1) Dùng làm dung môi 2) Dùng để tráng g

Cho các ứng dụng:  1) Dùng làm dung môi 2) Dùng để tráng g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các ứng dụng: 

1) Dùng làm dung môi

2) Dùng để tráng gương, tráng ruột phích

3) Dùng làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo, dùng làm dược phẩm

4) Dùng trong công nghiệp thực phẩm

Những ứng dụng nào là của este


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn