Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các ví dụ sau: (1) Cây bụi mọc hoang dại.    (2) Những

Cho các ví dụ sau: (1) Cây bụi mọc hoang dại.    (2) Những

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các ví dụ sau:

(1) Cây bụi mọc hoang dại.    (2) Những con dã tràng cùng nhóm tuổi trên bãi triều.  

(3) Đàn chó rừng.    (4) Các loài sò sống trong phù sa vùng triều.    (5) Sự phân bố của chim cánh cụt.

Kiểu phân bố ngẫu nhiên là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các loài có kiểu phân bố ngẫu nhiên khi môi trường phân bố đều và các loài không có sự cạnh tranh: 4

Con dã tràng cùng nhóm tuổi có nhiều nhu cầu giống nhau nên nhiều khả năng phát sinh cạnh tranh

Đán chó rừng , cây bụi mọc hoang => phân bố theo nhóm

Chim cánh cụt => phân bố đồng đều

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn